Teaser tuần 10: Tương lai của chúng ta | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:37 Teaser tuần 09: Vĩnh viễn hạnh phúc | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:37 Teaser tuần 08: Giúp người khác đạt được mong muốn | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:37 Teaser tuần 07: Tôi chỉ thích cậu | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:37 Teaser tuần 06: Câu trả lời của cậu | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:37 Teaser tuần 05: Góc độ của tình yêu | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:37 Teaser tuần 04: Mối quan hệ nguy hiểm! | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:37 Teaser tuần 03: Bài luận về Công và Thụ | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:37 Hậu trường 02: Lập Trình khỏa thân đánh Vĩnh Kiệt, bị chỉ trích đừng có "cự lại" | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:07:06 Hậu trường 01: Thiết tam giác đáng yêu, người em thích quản lý anh đến gần để nghe lén nhờ có nó! | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:06:25 Ngày chụp ảnh góc nhìn thứ nhất, tứ soái tranh nhau ngôi vị "Bị cả đoàn ăn hiếp"?! | Hậu trường "HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em" 00:03:09 Giới thiệu nhân vật Tiêu Lập Trình | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:54 Giới thiệu nhân vật Đằng Mộc Nhân | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:52 Giới thiệu nhân vật Phó Vĩnh Kiệt | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:58 Giới thiệu nhân vật Diệp Hạnh Tư | HIStory 4: Đến Gần Để Rồi Yêu Em 00:00:52